اگر تا کنون وارد سيستم مديريت آموزشي نشده‌ايد به طور پيش فرض کد کاربري و کلمه عبور شما به شرح زير مي‌باشد:
کد کاربري=شماره دانشجويي
کلمه عبور=شماره شناسنامه
گام اول) بعد از ورود به سيستم ابتدا شماره ملي خود را تاييد و آدرس ايميلتان را وارد نماييد.
گام دوم) نام و نام خانوادگي و نام پدر خود را با حروف انگليسي وارد نماييد.
بعد از انجام گام اول و دوم امکانات سيستم در قسمت سمت راست پنل براي شما نمايش داده خواهد شد.
توجه داشته باشيد اگر با موبايل به سامانه متصل هستيد هنگام نوشتن کد کاربري و کلمه عبور حتماً صفحه کليد شما در حالت لاتين باشد.


از دانشجويان عزيز خواهشمند است هرچه سريعتر نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمايند.

شماره دانشجویی ورودی‌های سال 1396
شماره_دانشجويي نام_و_نام_خانوادگي نام_پدر مقطع و رشته
9615024001 ابراهيمي-سحر حسن كارداني پيوسته صنايع غذايي-كنترل كيفيت مواد غذايي
9613012001 ابراهيمي-شيلان علي كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
9613012022 ابراهيمي نيا-حامد مجيد كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
9616024009 ابري شيراز-رضا محرمعلي كارداني پيوسته نقشه‌كشي معماري-معماري
9613012023 ابياران حكم اباد-حبيب حيدر كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
9616015001 احمدپور-رضا حيدر كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي معماري
9615024002 احمدپورنعيم-سيدعلي سيدمحمد كارداني پيوسته صنايع غذايي-كنترل كيفيت مواد غذايي
9615016001 احمدزاده نهرسولدوز-مريم داود كارشناسي علوم و مهندسي صنايع غذايي
9615025001 احمدنژاد-مهدي پرويز كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي صنايع شيميايي
9616015002 ازادزنجناب-زيبا حسينقلي كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي معماري
9615024015 ازديادي زنوزي-مهرناز شمس اله كارداني پيوسته صنايع غذايي-كنترل كيفيت مواد غذايي
9613015001 اسكندرپور-ناصر رحيم كارشناسي ناپيوسته حسابداري
9611012001 اسكندري-رقيه قلي كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي کامپيوتر
9613012024 اسلامي سانيان-رقيه حميد كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
9614016001 اسلامي وند-پريسا محمدرضا كارشناسي مترجمي زبان انگليسي
9613016001 اسماعيلي قزلجه-عليرضا عيوض كارشناسي حسابداري
9611024007 اصغري-علي رضا سعيد كارداني پيوسته كامپيوتر-نرم‌افزار كامپيوتر
9611012016 افشارمحرابي-غزاله عباس كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي کامپيوتر
9613044001 افشاني راد-سما هاتف كارداني پيوسته امور اداري
9611012002 اقبالي ديزج يكان-محمدرضا علي اكبر كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي کامپيوتر
9613015013 اقدمي فرد-ستاره غلامعلي كارشناسي ناپيوسته حسابداري
9611024001 اكبرزادمنفرد-فرناز حبيب كارداني پيوسته كامپيوتر-نرم‌افزار كامپيوتر
9611012003 اكبري-مهدي توكل كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي کامپيوتر
9613034001 امين-محمد رسول كارداني پيوسته حسابداري و بازرگاني-حسابداري
9613012003 اميني-ارزو جليل كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
9613012002 اميني-ميرجلال ميرحيدر كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
9611012004 انصاري-فرشته بهروز كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي کامپيوتر
9613016011 ايراني خيره مسجد-وحيد علي كارشناسي حسابداري
9616015007 باباخانلو-مينا محمد كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي معماري
9615015006 باقرپورگل-قادر محرم كارشناسي ناپيوسته مهندسي علوم و صنايع غذايي
9615025002 باقري پايدار-ارش عليرضا كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي صنايع شيميايي
9611024014 بخت آور-پريا محرم كارداني پيوسته كامپيوتر-نرم‌افزار كامپيوتر
9615024003 بدلي-بيتا علي كارداني پيوسته صنايع غذايي-كنترل كيفيت مواد غذايي
9613016002 بديري-پويا احمد كارشناسي حسابداري
9615024004 بنده حق-رقيه احمد كارداني پيوسته صنايع غذايي-كنترل كيفيت مواد غذايي
9615024017 بهارلو-محمد حسين عباس كارداني پيوسته صنايع غذايي-كنترل كيفيت مواد غذايي
9616024001 پاسبان گله خانه-ليلا ذولفعلي كارداني پيوسته نقشه‌كشي معماري-معماري
9614012001 پاشي خسروشاهي-اميررضا قهرمان كارشناسي ارشد ناپيوسته مترجمي زبان انگليسي
9611012005 پرسا-مبين كيومرث كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي کامپيوتر
9613044002 پرواز-نازيلا محمد كارداني پيوسته امور اداري
9611025001 پورجبار-حسين علي كارشناسي ناپيوسته مهندسي‌تكنولوژي‌نرم‌افزاركامپيوتر
9615015001 پورحسن-مجتبي داود كارشناسي ناپيوسته مهندسي علوم و صنايع غذايي
9614012002 پورمند-پريا احمد كارشناسي ارشد ناپيوسته مترجمي زبان انگليسي
9613012025 پيري اقدم بره كتانلو-ساحل موسي كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
9615025003 تبريزي عظيم-سعيد جعفر كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي صنايع شيميايي
9613034002 تقي زادگان كلانتري-ابوالفضل رضا كارداني پيوسته حسابداري و بازرگاني-حسابداري
9613034003 تقي زاده-ساناز محمدرضا كارداني پيوسته حسابداري و بازرگاني-حسابداري
9614016002 تقي نژاد-فرزانه يعقوب كارشناسي مترجمي زبان انگليسي
9615016010 تندكار-مريم حسين كارشناسي علوم و مهندسي صنايع غذايي
9615015002 تهمتن-سعيد احمد كارشناسي ناپيوسته مهندسي علوم و صنايع غذايي
9611012017 تيزچنگ حق-محمد مختار كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي کامپيوتر
9613012004 جامعي-سعيد محمدرضا كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
9615024005 جايزي فام-ساحل علي كارداني پيوسته صنايع غذايي-كنترل كيفيت مواد غذايي
9615024016 جباري سفيده خوان-اسما علي اكبر كارداني پيوسته صنايع غذايي-كنترل كيفيت مواد غذايي
9613015002 جبرائيلي-سعيد نصراله كارشناسي ناپيوسته حسابداري
9616024002 جعفرزاده اصل لاله-مجتبي كاظم كارداني پيوسته نقشه‌كشي معماري-معماري
9615016003 جعفري-زهرا سبحان كارشناسي علوم و مهندسي صنايع غذايي
9611024006 جعفري-هانيه محمد كارداني پيوسته كامپيوتر-نرم‌افزار كامپيوتر
9615016004 جوادي-شادي تيمور كارشناسي علوم و مهندسي صنايع غذايي
9613034020 جولا-اسما محمدرضا كارداني پيوسته حسابداري و بازرگاني-حسابداري
9616015009 چوپاني ميلاني-نگين صمد كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي معماري
9613015003 حاجي زاده ديزناب-پريا محمد كارشناسي ناپيوسته حسابداري
9613012005 حاجي وليلي-حسين علي اصغر كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
9613016003 حاكي پورشادباد-حسين علي كارشناسي حسابداري
9613012006 حبيبي مجندهي-بهمن احمد كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
9616015003 حريت خواه گاوگاني-سيده زهرا سيدابوالفضل كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي معماري
9616015004 حسن پورزغن اباد-فاطمه ولي كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي معماري
9616024003 حسنعلي نژاد-مجيد اسلام كارداني پيوسته نقشه‌كشي معماري-معماري
9615024018 حسني-فاطمه عباس كارداني پيوسته صنايع غذايي-كنترل كيفيت مواد غذايي
9615024019 حسينعلي پور نظافت-زهرا محمد كارداني پيوسته صنايع غذايي-كنترل كيفيت مواد غذايي
9614012003 حسيني اصل خسروشاهي-سيده سميه سيدحسين كارشناسي ارشد ناپيوسته مترجمي زبان انگليسي
9613016004 حسيني هاشمي-پويا فرهاد كارشناسي حسابداري
9613016005 حسيني هاشمي-يگانه فرهاد كارشناسي حسابداري
9611024010 حمديان-محمد اسكندر كارداني پيوسته كامپيوتر-نرم‌افزار كامپيوتر
9616024004 حميدي ديزجي-اسما حسين كارداني پيوسته نقشه‌كشي معماري-معماري
9613044003 حيدري نژاد-شيوا محمد كارداني پيوسته امور اداري
9613015014 خامي مقصودلو-فرزانه حسين كارشناسي ناپيوسته حسابداري
9611024017 خدابخش-نگين اسماعيل كارداني پيوسته كامپيوتر-نرم‌افزار كامپيوتر
9613034004 خليل ابادگان-مينا اكبر كارداني پيوسته حسابداري و بازرگاني-حسابداري
9615015009 خمسلو-شبنم علي كارشناسي ناپيوسته مهندسي علوم و صنايع غذايي
9613015004 خياطي قدرت-سردار محمدتقي كارشناسي ناپيوسته حسابداري
9616024005 دادخواهي پور-نيلوفر رسول كارداني پيوسته نقشه‌كشي معماري-معماري
9613034005 دبيري كلوانق-الهه يونس كارداني پيوسته حسابداري و بازرگاني-حسابداري
9613034017 درفشان-ايمان كريم كارداني پيوسته حسابداري و بازرگاني-حسابداري
9611025008 دلدوزي-احسان مجيد كارشناسي ناپيوسته مهندسي‌تكنولوژي‌نرم‌افزاركامپيوتر
9613016006 دهقاني بي شك-سعيده حسن كارشناسي حسابداري
9611012006 ذاكري-رضا سيف الله كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي کامپيوتر
9613015005 ذبيح-هدي محمد كارشناسي ناپيوسته حسابداري
9614016003 ذوالفقاري-نسترن جلال كارشناسي مترجمي زبان انگليسي
9613015012 رازقي الوندي-ساناز خيراله كارشناسي ناپيوسته حسابداري
9613034016 ربيعي نعمت آباد-مريم عيسي كارداني پيوسته حسابداري و بازرگاني-حسابداري
9613034021 رستمي ايرانق-سالار علي كارداني پيوسته حسابداري و بازرگاني-حسابداري
9615015005 رسول زاده-مقصود محمدرضا كارشناسي ناپيوسته مهندسي علوم و صنايع غذايي
9615024006 رسولي-افسانه علي كارداني پيوسته صنايع غذايي-كنترل كيفيت مواد غذايي
9611025010 رشتبري-شيوا علي رضا كارشناسي ناپيوسته مهندسي‌تكنولوژي‌نرم‌افزاركامپيوتر
9611025009 رشيدي-بهزاد رشيد كارشناسي ناپيوسته مهندسي‌تكنولوژي‌نرم‌افزاركامپيوتر
9611024009 رضازاده-امير علي كارداني پيوسته كامپيوتر-نرم‌افزار كامپيوتر
9613015006 رضازاده-ليلا غلام كارشناسي ناپيوسته حسابداري
9615024007 رضواني اصل-شيوا رضا كارداني پيوسته صنايع غذايي-كنترل كيفيت مواد غذايي
9613012007 رف رف-حميد محمود كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
9611012018 رنج كش فرجي-محمد عليرضا كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي کامپيوتر
9613012008 روحي چيانه-رسول قادر كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
9616015005 روشني كيا-فرشته مقصود كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي معماري
9615015007 رهبري جامبر-بابك جليل كارشناسي ناپيوسته مهندسي علوم و صنايع غذايي
9613034006 زارع اقدم قاضي-ناديا ابوالفضل كارداني پيوسته حسابداري و بازرگاني-حسابداري
9616024008 زارعپور نصيرآبادي-الناز محمد كارداني پيوسته نقشه‌كشي معماري-معماري
9613012009 زارعي-مهدي منبرعلي كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
9615025004 زينالي كمانج عليا-حامد حميد كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي صنايع شيميايي
9613016008 ساده-سجاد علي حسين كارشناسي حسابداري
9613034014 سالم لاله-زهرا محمد كارداني پيوسته حسابداري و بازرگاني-حسابداري
9611012019 ساويز-سامان عباس كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي کامپيوتر
9613012010 سربخش اسكندر-حسين قربان كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
9613015007 سقاي اسلامي-سولماز سعيد كارشناسي ناپيوسته حسابداري
9615016005 سقاي گرگري-ساناز علي كارشناسي علوم و مهندسي صنايع غذايي
9611024011 سلامتي اسنجان-كامران كريم كارداني پيوسته كامپيوتر-نرم‌افزار كامپيوتر
9615015003 سليم زاده حسين اباد-عزيزه بهمن كارشناسي ناپيوسته مهندسي علوم و صنايع غذايي
9613012011 سليمان دوست-سجاد اصغر كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
9615025005 سليمي زاويه-عليرضا ايوب كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي صنايع شيميايي
9613012012 سيفي مردانقم-فرشاد ماشااله كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
9611012007 شامي زاده-جواد نصرتعلي كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي کامپيوتر
9611025002 شاه ابادي-اميررضا قدرت كارشناسي ناپيوسته مهندسي‌تكنولوژي‌نرم‌افزاركامپيوتر
9613015008 شرفي-معصومه حسين كارشناسي ناپيوسته حسابداري
9613012026 شريفي-بيژن عزيز كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
9613015011 شعباني-ارزو پرويز كارشناسي ناپيوسته حسابداري
9615016006 شمس-متين محمد كارشناسي علوم و مهندسي صنايع غذايي
9613012013 شهبازي پارام-جابر نريمان كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
9614016004 شهبازي وليلو-مريم ابراهيم كارشناسي مترجمي زبان انگليسي
9611025003 شهرستاني خواجه-سحر اورجعلي كارشناسي ناپيوسته مهندسي‌تكنولوژي‌نرم‌افزاركامپيوتر
9611025004 شهسوارجوادي-پيمان داود كارشناسي ناپيوسته مهندسي‌تكنولوژي‌نرم‌افزاركامپيوتر
9613015009 شيردل مرندي-فاطمه يوسفعلي كارشناسي ناپيوسته حسابداري
9616015008 شيردل مرندي-فاطمه يوسفعلي كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي معماري
9611012008 شيري پورچرلو-صابر اباذر كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي کامپيوتر
9615024008 صاحبي-حانيه رحمان كارداني پيوسته صنايع غذايي-كنترل كيفيت مواد غذايي
9615024009 صامتي-زهرا رضا كارداني پيوسته صنايع غذايي-كنترل كيفيت مواد غذايي
9614016005 صداقتي زنگي-پريناز جواد كارشناسي مترجمي زبان انگليسي
9611012009 صفدري-وحيد صادق كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي کامپيوتر
9613015010 صفدري عنصرودي-پريسا يعقوب كارشناسي ناپيوسته حسابداري
9614016006 ضروري ينگجه-فاطمه پرويز كارشناسي مترجمي زبان انگليسي
9616024006 طبقچي نوبهار-محمد حسين كارداني پيوسته نقشه‌كشي معماري-معماري
9613015016 عبادي-ميلاد نعمت كارشناسي ناپيوسته حسابداري
9613012014 عباسي-سحر ناصر كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
9613012015 عباسي-قادر اللهقلي كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
9615024020 عبداللهي قزلجه-سحر اصغر كارداني پيوسته صنايع غذايي-كنترل كيفيت مواد غذايي
9614016007 عبداله زاده اهنگراني-اميرحسين علي اصغر كارشناسي مترجمي زبان انگليسي
9616015006 عبدالهي شرامين-فاطمه غلامحسن كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي معماري
9613034007 علي پور-معصومه ناصر كارداني پيوسته حسابداري و بازرگاني-حسابداري
9615016007 علي زاده شفيق-هامون رسول كارشناسي علوم و مهندسي صنايع غذايي
9613012027 عليزاده-اسلام يوسف كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
9613044004 عيسايي-ايسان قربانعلي كارداني پيوسته امور اداري
9615015008 عيسي زاده-ايرج حسن كارشناسي ناپيوسته مهندسي علوم و صنايع غذايي
9613034015 غلامي قصور-مسعود علي كارداني پيوسته حسابداري و بازرگاني-حسابداري
9613044005 غني زاده-شهلا داود كارداني پيوسته امور اداري
9613012028 فاتح-حسن مهدي كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
9615025006 فتح الله زاده سردرودي-محمدرضا احد كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي صنايع شيميايي
9615015011 فتوحي-نسترن اميرارسلان كارشناسي ناپيوسته مهندسي علوم و صنايع غذايي
9611012010 فرج پورتبريزي-اميرحسين احمد كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي کامپيوتر
9613016010 فرزانه نژاد-امير ايوب كارشناسي حسابداري
9611024016 فرقاني-حامد حسين كارداني پيوسته كامپيوتر-نرم‌افزار كامپيوتر
9613012016 فريدشادباد-امير اسماعيل كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
9615016008 فلكي تبريزي-حوريه حسن كارشناسي علوم و مهندسي صنايع غذايي
9611012011 فولادخواه-تورج احمد كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي کامپيوتر
9613034008 فيضي بستان اباد-مهديه محمدرضا كارداني پيوسته حسابداري و بازرگاني-حسابداري
9614015003 قاسم زاده باويل سفلي-ابراهيم حسن كارشناسي ناپيوسته مترجمي زبان انگليسي
9613012021 قاسمي-توحيد بهمن كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
9614016009 قاسمي وردين-پريسا عليرضا كارشناسي مترجمي زبان انگليسي
9614016010 قراچورلواقجه لو-الينا نصرت كارشناسي مترجمي زبان انگليسي
9615016009 قراني-مهسا عبداله كارشناسي علوم و مهندسي صنايع غذايي
9615024010 قصاب بهروز-مينا احد كارداني پيوسته صنايع غذايي-كنترل كيفيت مواد غذايي
9613012017 كامروائي-سيدمهران سيدنقي كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
9615024011 كسبي-پريسا حسين كارداني پيوسته صنايع غذايي-كنترل كيفيت مواد غذايي
9614015001 كلانتري-پريسا علي كارشناسي ناپيوسته مترجمي زبان انگليسي
9613016009 كوره پزي زبرجدي اصل-شيما يوسف كارشناسي حسابداري
9614016011 گل پرور-شهلا كاظم كارشناسي مترجمي زبان انگليسي
9615015004 گل محمدفريد-فهيمه داود كارشناسي ناپيوسته مهندسي علوم و صنايع غذايي
9611024002 گمنام-سميرا ايمان كارداني پيوسته كامپيوتر-نرم‌افزار كامپيوتر
9615015010 گنجه ء-مهسا شمسعلي كارشناسي ناپيوسته مهندسي علوم و صنايع غذايي
9611012020 لايق اهرابي-محمدحسين اصغر كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي کامپيوتر
9613034009 لطفي-ساناز اسماعيل كارداني پيوسته حسابداري و بازرگاني-حسابداري
9613012018 لطيفي-حميده اسماعيل كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
9613034010 محبوب محمودعليلو-ندا اصف كارداني پيوسته حسابداري و بازرگاني-حسابداري
9613034011 محبي زگلوجه-ميلاد اسحق كارداني پيوسته حسابداري و بازرگاني-حسابداري
9613034019 محسن دوخت آبادي-شبنم محمدعلي كارداني پيوسته حسابداري و بازرگاني-حسابداري
9611012012 محمدپور-امير بايرامعلي كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي کامپيوتر
9614016012 محمدزاده قراجه-الهام صمد كارشناسي مترجمي زبان انگليسي
9611012013 محمدي-بهمن نوروز كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي کامپيوتر
9615024012 محمدي-رقيه باقر كارداني پيوسته صنايع غذايي-كنترل كيفيت مواد غذايي
9613012019 محمدي امين-ليلا علي كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
9611012014 محمدي كيا-يونس ابوالفتح كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي کامپيوتر
9613015015 محمودزاده اصل دولت آباد-فائزه يعقوب كارشناسي ناپيوسته حسابداري
9611025005 محمودي-ابوالفضل توكل كارشناسي ناپيوسته مهندسي‌تكنولوژي‌نرم‌افزاركامپيوتر
9613044006 مرادي قلعه جوق-الهام داود كارداني پيوسته امور اداري
9611012021 مرتبي مقدم-مينا ميكائيل كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي کامپيوتر
9613012020 مرداني جديد-كامران عباسقلي كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
9611025006 مسرت بخش-محمد نقي كارشناسي ناپيوسته مهندسي‌تكنولوژي‌نرم‌افزاركامپيوتر
9611024012 مشتري سرند-هادي محمدحسين كارداني پيوسته كامپيوتر-نرم‌افزار كامپيوتر
9611024003 مشهدي شادباد-فرشته يوسفعلي كارداني پيوسته كامپيوتر-نرم‌افزار كامپيوتر
9613012029 معصوم زاده-محمدحسن مجيد كارشناسي ارشد ناپيوسته حسابداري
9616024007 ملازاده-نسرين قاسم كارداني پيوسته نقشه‌كشي معماري-معماري
9611024015 موحدي-احسان علي اصغر كارداني پيوسته كامپيوتر-نرم‌افزار كامپيوتر
9615024013 موسويان صوفياني-نگين سيدمحمد كارداني پيوسته صنايع غذايي-كنترل كيفيت مواد غذايي
9611024004 مهدوي-خديجه سجاد كارداني پيوسته كامپيوتر-نرم‌افزار كامپيوتر
9611024008 ميرزايي خيره مسجد-افشين محمدحسن كارداني پيوسته كامپيوتر-نرم‌افزار كامپيوتر
9615024014 ناصري سهرقه-زري قربانعلي كارداني پيوسته صنايع غذايي-كنترل كيفيت مواد غذايي
9611024005 نجار-علي اكبر حسن كارداني پيوسته كامپيوتر-نرم‌افزار كامپيوتر
9613044007 نجفي-ميترا مقصود كارداني پيوسته امور اداري
9613034018 نشاني الوار-علي محسن كارداني پيوسته حسابداري و بازرگاني-حسابداري
9611024013 نصيرزاده-سميه احد كارداني پيوسته كامپيوتر-نرم‌افزار كامپيوتر
9613034012 نوبهاري الانق-رعنا اميرعباس كارداني پيوسته حسابداري و بازرگاني-حسابداري
9611012022 نوردادگر-سيدرضا سيدمحمد كارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي کامپيوتر
9611025007 هاشمي-مير محمدامين ميرعوض كارشناسي ناپيوسته مهندسي‌تكنولوژي‌نرم‌افزاركامپيوتر